Iz Budžeta FBiH 20 miliona KM za kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu u iznosu od 20.000.000 KM.

Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Ovom odlukom, kako je navedeno, u značajnoj mjeri će se doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji. Također, doprinijet će se zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podršci oporavku privrede u oblasti stanogradnje od negativnih ekonomskih posljedica.  

U obrazloženju današnje odluke istaknuto je da su efekti formiranja dugoročnog stabilnog portfolija rezultat saradnje Vlade Federacije BiH kao većinskog vlasnika Union banke i ove banke, između ostalog, i po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima koji se realiziraju već sedmu godinu uzastopno, odnosno od 2018. godine.

Kako se navodi, u prošloj godini formiran je kreditni portfolio čiji rezultat je 201 odobreni kreditni zahtjev u ukupnom iznosu od 28.401.810,50 KM, a prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 142.379,94 KM. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 30,5 godina, a korisnici kredita dolaze iz više od 33 grada i naselja u Federaciji BiH.

Ciljevi i očekivani efekti realizacije kredita po subordiniranim uslovima su, kako je obrazloženo, između ostalog, rješavanje egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, zatim jačanje kreditnog potencijala Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu, kao i zadržavanje društveno odgovornog pristupa kreditiranju, te učešće Banke u kreditnoj liniji sa najmanje 10.000.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade Federacije BiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar finansija.