Donesena odluka o finansiranju stanova za mlade u KANTONU SARAJEVO

Javni poziv mladima, sa kriterijima za apliciranje na subvenciju, biće raspisan naredne sedmice, na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, najavio je resorni ministar Almir Bečarević.

KADA OČEKIVATI JAVNI POZIV?

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

U javnom pozivu će biti sadržani uslovi za subvencioniranje, kriteriji za bodovanje, dokumentacija koju aplikanti moraju priložiti te način prijave na Javni poziv.

Kriteriji za aplikciju

Kriteriji za apliciranje je djelomično izmijenjen u odnosu na prethodnu godinu, a jedan od njih se tiče i dužine prebivališta u KS.

“Uzeli smo u obzir sve primjedbe mladih koje su nam pristizale u proteklom periodu, a prije svega da moraju ispunjavati kriterij boravka tri godine u Kantonu Sarajevo da bi aplicirali na Javni poziv, jer je tako bilo propisano prethodnih godina. Po novom Javom pozivu, uslov za apliciranje biće da aplikant ima prebivalište na području Kantona Sarajevo na dan podnošenja prijave, ali i da se obavezuje da će imati prebivalište na području Kantona neprekidno u roku od pet godina od dana uplate sredstava na ime subvencije i da će Ministarstvu do 30. januara svake godine dostaviti CIPS prijavu prebivališta”, naveo je, između ostalog, ministar Bečarević, uz poziv mladima da se prijave na Javni poziv i ostvare svoje pravo na podršku pri kupovini stana.

Za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovogodišnjem Budžetu KS osigurano je 5,5 miliona KM. . A shodno porastu cijena stanova u odnosu na prethodne godine, povećan je i pojedinačni iznos za subvenciju i do 12.000,00 KM.

Ukoliko tražite svoju prvu  nekretninu, naša agencija vam stoji na raspolaganju da pruži pomoć kod pronalaska vaše prve nekretnine.

Našu ponudu nekretnina možete pogledati putem  linka.

Kontaktirajte nas !

061-102-458

Izvor: www.klix.ba